Ga naar de inhoud

Consulten

Activiteiten
Werkwijze en voorwaarden Consulten
U kunt zich aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon, voicemail of het sturen van een e-mail.
KrûdWiizer streeft ernaar geen wachtlijst te hebben, waardoor afspraken meestal binnen 14 dagen gemaakt kunnen worden.

Er kan van maandag tot en met donderdag gebeld worden tussen 8.30 en 9.00 en 12.30 uur en 13.00 voor het maken van een afspraak.
De praktijk heeft geen secretariaat waardoor het kan voorkomen dat u de voicemail krijgt.

Een Verwijzing door uw huisarts kan, maar is niet noodzakelijk.

Bij de aanmelding volgt een kort telefonisch onderhoud om uw aanmelding te bespreken.

Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk.
KûdWiizer heeft ten aanzien van u een inspanningsverplichting. Dit betekent dat zij alle kennis, ervaring en professionaliteit zal inzetten.

KrûdWiizer heeft geen resultaatverplichting. Keuzes en beslissingen die u neemt behoren tot uw eigen verantwoordelijkheid. KûdWiizer is geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleggen met artsen, ex-partners en scholen anderen plaatsvinden.

Zo nodig ondersteunt KrûdWiizer u in het voorbereiden van gesprekken met derden.

Consulten
krûdWiizer geeft meerder consulten namelijk; Kruidenconsulten, Healings, Regressie, Energetische voetmassage en Aroma Thouch Wellness healing massage.

In elk eerste consult wordt een uitgebreide anamnese afgenomen. Vaak is er 1 hoofdklacht en nog wat andere klachten die met elkaar verband kunnen houden. Om hier zo goed mogelijk zicht op te krijgen wordt aan de hand van een vragenformulier gekeken waar de klacht vandaan komt. Afhankelijk van het soort consult kijken we naar wat kan worden ingezet en nodig is.

Een eerste consult duurt ongeveer anderhalf uur. Soms is het nodig eerst iets aan de acute klachten te doen, daarna gaan we samen uw eigen zelfgenezingsproces aan het werk zetten. Na 4 weken volgt een tweede consult. Ook in dit consult worden er weer veel vragen gesteld. Aan de hand hiervan wordt er gekeken of er al verbetering is opgetreden of dat er iets anders of aanvullends nodig is. Ik ga ervan uit dat u graag met mij samenwerkt om tot een betere gezondheid te komen en dat u de moeite gaat nemen om bepaalde adviezen op te volgen.

Mag iedereen kruiden gebruiken?
Ja, in principe zijn kruiden veilig toe te passen. Kruiden zijn aanmerkelijk milder voor het lichamelijk gestel dan de meeste reguliere middelen, ze vormen een mindere belasting voor bijvoorbeeld de lever en geven veel minder bijwerkingen, dit komt omdat kruiden als deze in hun geheel worden gebruikt eventuele negatieve bijeffecten door hun evenwichtige natuurlijke samenstelling zelf al tenietdoen. Kruiden zijn met name zeer geschikt voor kinderen, ouderen en mensen met chronische aandoeningen. Ik hou rekening met bijwerkingen, contra-indicaties en interacties met reguliere medicijnen.

Ik ben lid van de VVET Verbond Voor Energetisch Therapeuten en Tevens geregistreerd bij de Stichting RBCZ

VVET therapeuten functioneren zelfstandig binnen de gezondheidszorg en staan onder toezicht en controle van de VVET. Wij zijn verplicht ons te houden aan de statuten en normdocumenten. Lees hier hun opgestelde documenten klachtenprocedure i.v.m. de AVG en de WKKGZ. Denk daarbij aan bijscholen, intervisie, visitatieplicht en inschrijven bij de stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. Lees Hier wanneer u er meer over wilt weten.

Behandelovereenkomst; wettelijk zijn we verplicht om bij de eerste afspraak een behandelovereenkomst te tekenen, daar staan wederzijdse rechten en verplichtingen in vermeld. In het geval van een minderjarige dienen beide ouders de behandelovereenkomst te ondertekenen.

Behandelovereenkomst; Lees hier
Privacyverklaring; in het kader van de AVG; Lees Hier

Ben je niet tevreden over mijn zorgverlening of heb je op- of aanmerkingen, bespreek dit dan eerst met mij. Komen we er samen niet uit, dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie. Meer informatie vind je hierover op de website van de beroepsvereniging: Zie link boven.  Ook kun je je richten tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg Lees Hier

Betaling; eerste consult contant vervolg consulten mag contant of via bank overschrijving. Factuur; u krijgt een factuur mee of deze wordt u via de mail toegestuurd. BTW voor de energetische behandelingen hoeft geen BTW afgedragen te worden. Vergoedingen; helaas worden de behandelingen van KrûdWiizer NIET vergoed door zorgverzekeraars. Afzeggen van een afspraak; bij verhindering graag minimaal 24 uur van te voren de afspraak annuleren, anders dient u alsnog de kosten van de voor u ingeplande tijd te betalen.

Algemene Praktijkinformatie
AGB praktijk 013020
AGB zorgverlener 90-034034
RBCZ licentienummer 106059B
VVET licentienummer B163
KvK- NR: 01141020

Mijn praktijkruimte bevindt zich in Noardburgum. De praktijk is per auto, bus en fiets goed bereikbaar en er is parkeergelegenheid. De Ingang van KrûdWiizer is aan het Marijkepaed. TEGENOVER Marijkepaed 59. Ingang bij het ijzeren hek.

Terug naar de inhoud